Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Krediti za poljoprivredu

Krediti za poljoprivredu


 • Iznos kredita od 300 do 10.000 KM
 • Rok otplate do 66 mjeseci
 • Grejs period max. 12 mjeseci
 • Troškovi obrade 2,00%
Saznajte više

Bavite se poljoprivredom?

Sjetva, žetva, kupovina zemljišta, popravak ili nabavka poljoprivrednih mašina i kvalitetno plasiranje proizvoda samo su neke od aktivnosti sa kojima se skoro svakodnevno susreću poljoprivredni proizvođači i koje znaju da im zadaju mnogo glavobolje.

Baš za vas u ponudi imamo kredit za poljoprivredu koji mogu koristiti svi poljoprivredni proizvođači koji žele započeti, unaprijediti ili proširiti svoju djelatnost. 

Iznos od 300 do 10.000 KM možete usmjeriti u nabavku materijala, sadnju, popravke i kupovinu, a kredit vraćati u periodu od 3 do 66 mjeseci, zavisno od iznosa.

Nudimo vam i olakšicu u vidu odgođenog plaćanja, do čak 12 mjeseci.

Napravite promjenu, olakšajte sebi i počnite da uživate u radu i plodovima vašeg rada.

Kredit za poljoprivredu je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima koji žele započeti ili proširiti svoju poslovnu aktivnost. Ovi krediti se mogu koristiti za nabavku repromaterijala i osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.

USLOVI KREDITA

Krediti za poljoprivredu

 • Iznos kredita od 300 do 10.000 KM
 • Rok otplate do 66 mjeseci
 • Grejs period max. 12 mjeseci
 • Troškovi obrade 2,00%
 • MKF EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 18,00% do 20,00% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 10.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 66 mjeseci
NKS 20,00% 18,00%
EKS FBiH/DB/RS 23,51% 20,60%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

 

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB/RS
Krediti za poljoprivredu 10.000 KM 66 mjeseci 18,00% 2,00% 20,60%

Tabela sa pregledom rata:

Krediti za poljoprivredu
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60 66
1.000 93 51 37 33      
3.000 278 153 111 100      
4.000 371 204 149 133      
5.000 458 250 181 161 147 127 120
6.000 550 300 217 194 176 152 144
8.000 733 399 289 258 235 203 192
10.000 917 499 362 323 294 254 240

Online zahtjev za kredit

Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kreditni kalkulator

Krediti za poljoprivredu
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 27,79 22,79 5,00 277,21
2 27,79 23,17 4,62 254,04
3 27,79 23,56 4,23 230,48
4 27,79 23,95 3,84 206,53
5 27,79 24,35 3,44 182,19
6 27,79 24,75 3,04 157,43
7 27,79 25,17 2,62 132,27
8 27,79 25,59 2,20 106,68
9 27,79 26,01 1,78 80,67
10 27,79 26,45 1,34 54,22
11 27,79 26,89 0,90 27,33
12 27,79 27,33 0,46 0
Ukupno kamate 33,48
Ukupno glavnice 300,00
UKUPNO 333,48

Copyright © 2024 Developed by Leftor