Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Krediti za domaćinstvo

Krediti za domaćinstvo


  • Iznos kredita od 300 do 10.000 KM
  • Rok otplate do 60 mjeseci
  • Troškovi obrade 2,50%
Saznajte više

Potreban vam je kredit za domaćinstvo?

Želite li poboljšati uslove vašeg domaćinstva? Možda promjenom namještaja, kupovinom novog televizora ili nekog drugog uređaja želite napraviti promjenu? 

EKI krediti za domaćinstvo pravi su izbor za vas. Brojne su mogućnosti koje pomoću njih možete realizovati.

Izaberite iznos od 300 do 10.000 KM i napravite promjene koje želite. Iznos podignutog kredita možete vraćati u maksimalno 60 mjesečnih rata. 

Krediti za domaćinstvo su namijenjeni fizičkim licima koji žele poboljšati životne i uslove svog domaćinstva. Unaprijedite kvalitet svog života kupovinom novog televizora, frižidera, namještaja ili uređenjem vašeg doma. Uz pomoć EKI kredita za domaćinstvo vaša svakodnevnica može biti ljepša i ugodnija.

USLOVI KREDITA

Krediti za domaćinstvo

  • Iznos kredita od 300 do 10.000 KM
  • Rok otplate do 60 mjeseci
  • Troškovi obrade 2,50%
  • MKF EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 22,00% do 24,00% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 10.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 60 mjeseci
NKS 24,00% 22,00%
EKS FBiH/DB/RS 29,01% 25,93%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
  • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

 

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB/RS
Krediti za domaćinstvo 10.000 KM 60 mjeseci 22,00% 2,50% 25,93%

Tabela sa pregledom rata:

Krediti za domaćinstvo
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60
1.000 95 53 39 35    
3.000 284 159 118 106    
4.000 378 211 157 142    
5.000 468 259 191 172 158 138
6.000 562 311 229 206 189 166
8.000 749 415 306 275 252 221
10.000 936 519 382 343 315 276

Online zahtjev za kredit

Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kreditni kalkulator

Krediti za domaćinstvo
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 28,37 22,37 6,00 277,63
2 28,37 22,82 5,55 254,82
3 28,37 23,27 5,10 231,55
4 28,37 23,74 4,63 207,81
5 28,37 24,21 4,16 183,60
6 28,37 24,70 3,67 158,90
7 28,37 25,19 3,18 133,71
8 28,37 25,69 2,67 108,02
9 28,37 26,21 2,16 81,81
10 28,37 26,73 1,64 55,08
11 28,37 27,27 1,10 27,81
12 28,37 27,81 0,56 0,00
Ukupno kamate 40,41
Ukupno glavnice 300,00
UKUPNO 340,41

Copyright © 2024 Developed by Leftor