Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Često postavljana pitanja

Što je proizvod ili usluga koju klijenti kupuju kompleksniji, oni imaju više pitanja. Zašto postavljamo pitanja? Zato što ne želimo da napravimo pogrešan izbor. Strah od pogrešnog izbora je daleko manji kod kupovine kalkulatora nego kod nabavke frižidera, televizora ili automobila. Razlog tome je činjenica da je šteta, ili trošak nabavke novog, daleko manji.

Nadamo se da će vam odgovori na često postavljana pitanja, pomoći da dobijete jasniju sliku o usluzi i proizvodu koje želite koristiti u EKI-ju.

Kreditiranje

Od dana dostavljanja kompletne potrebne dokumentacije, za obradu i isplatu kredita potrebna su 2-3 radna dana. Period realizacije kredita isključivo zavisi od Vaše ažurnosti u prikupljanju i dostavljanju potrebne dokumentacije EKI službeniku.

Garancije za otplatu traženog kredita zavise od Vaše kreditne sposobnosti, kreditne istorije, iznosa traženog kredita i trenutnog kreditnog zaduženja Vas i članova Vašeg domaćinstva. EKI odobrava i kredite bez žiranta.

Svi punoljetni državljani BiH, sa BiH prebivalištem, do 75 godina starosti mogu biti EKI klijenti. Kredit mogu dobiti i zaposleni i nezaposleni. Važan preduslov je dobra kreditna istorija i prihodi za izmirivanje kreditnih obaveza.

Zavisno od kreditnog proizvoda, kamata se kreće od 15,90% do 24,50%. Troškovi obrade kredita se kreću od 0,00% do 2,50% od iznosa traženog kredita i odbijaju se od kredita pri isplati. Ukupan iznos kamate u KM zavisi od iznosa kredita i roka otplate.

Mikrokreditna fondacija EKI odobrava kredite od 300 do 10.000 KM

Osnovni dokumenti koji su potrebni za realizaciju kredita za fizička lica su: kopija lične karte, original ili ovjerena kopija CIPS potvrde o prebivalištu, kopija kartice tekućeg računa, jedna entitetska mjenica za kredite u iznosima preko 10.000,00 KM i potpisan zahtjev.

 

Posjetu vršimo da bismo uslove kredita prilagodili Vašim potrebama i mogućnostima. Dolazak EKI službenika na uvid u djelatnost kojom se bavite je radi utvrđivanja kapaciteta biznisa iz koga ostvarujete prihod i namjene ulaganja kredita.

Klijent ima mogućnost ranije otplate kredita. Ukoliko uz zatvaranje postojećeg uzimate novi kredit u EKI-ju (prelamate), ne plaćate troškove zatvaranja. Kada zatvarate kredit, ne uzimate novi, plaćate troškove zatvaranja kredita. U oba slučaja ne plaćate kamatu koja nije dospjela.

Uplatu rate EKI kredita možete izvršiti u BH Poštama, Poštama Srpske ili u banci i to putem popunjene EKI uplatnice, standardne uplatnice ili virmana. Rate se ne mogu plaćati u EKI-ju jer EKI nema svoj platni promet. U EKI-ju možete dobiti popunjene uplatnice za uplatu rate kredita.

Kredit možete otplatiti prije isteka definisanog otplatnog perioda. Potrebno je podnijeti zahtjev i navesti razloge za prijevremenu otplatu kredita. Ako je kod postojećeg kredita otplaćeno minimalno 30% otplatnog perioda ili je otplaćeno minimalno 6 mjesečnih rata prema otplatnom planu kredit je moguće i prelomiti.

 
 
 

Posao u EKI-ju

Ukoliko nije otvoren konkurs za radno mjesto na koje se želite prijaviti, Vašu biografiju i motivaciono pismo možete poslati na posao@eki.ba. Vrlo je važno da naglasite kakav posao tražite i gdje.

Ukoliko je otvoren konkurs za radno mjesto možete se prijaviti na slijedeće načine:

a) Slanjem Vaše biografije na posao@eki.ba
b) Popunjavanjem online formulara na našoj stranici
c) Slanjem Vaše biografije poštom na adresu MKD/MKF EKI (za posao), Generala Mehmeda Alagića 9, 71000 Sarajevo

EKI zapošljava državljane BiH koji su stariji od 18 godina, imaju položen vozački ispit B kategorije i poznaju rad na računaru. Za sve pozicije se propisuju dodatni uslovi koji mogu biti stručna sprema, radno iskustvo i određena znanja i vještine. Za pozicije kreditnog službenika preferiramo kandidate sa područja za koje se raspisuje konkurs.

Da, naravno. EKI će svaku prijavu uzeti u razmatranje kao i Vaše rezultate ukoliko ste već prošli kroz proces selekcije.

Oglasi se objavljuju na našoj stranici /oglasi-za-posao na internet portalu www.mojposao.ba kao i na kancelariji u koju se vrši prijem, gdje bude zalijepljen oglas sa traženom pozicijom i rokom do kojeg se možete prijaviti.

Nakon zatvaranja konkursa, kadrovska služba pregleda sve pristigle prijave i u najkraćem roku poziva kandidate koji zadovoljavaju kriterijume za datu poziciju.

EKI radi selekciju u dva koraka. Prvi korak podrazumijeva psihometrijsko testiranje, testove znanja i intervju. Na osnovu rezultata iz prvog koraka selekcije, kandidati se pozivaju u drugi krug na razgovor sa komisijom za zapošljavanje. EKI praktikuje da sve kandidate koji dođu u drugi krug, pismeno obavjesti o ishodu procesa selekcije.

EKI ne praktikuje da vraća dokumente kandidatima za posao. Zbog toga, u svrhu prijave EKI traži kopije dokumenata koje ne moraju biti ovjerene. Svi dokumenti se čuvaju u našoj bazi dvije godine te u tom roku možemo pozvati odgovarajuće kandidate ukoliko se za tim ukaže potreba. Svi dokumenti se nakon dvije godine komisijski uništavaju. EKI je obavezan da sve dostavljene podatke o kandidatima čuva i koristi na način koji je propisan Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

EKI Poslovni klub

EPK predstavlja dodatnu besplatnu uslugu za EKI klijente. Osnovni koncept je uvezivanje klijenata kako bi oni imali mogućnost da međusobno trguju putem EKI oglasnika i internet stranice ekioglasi.ba, da se edukuju, komuniciraju i razmjenjuju svoja iskustva.

Trgovina se vrši putem malih oglasa koji se objavljuju na stranici ekioglasi.ba, kao i u štampanoj i elektronskoj publikaciji EKI Oglasi.

EPK kroz edukativne tekstove omogućava svojim članovima da se informišu i edukuju iz raznih oblasti poslovanja. Uz savjete i preporuke, član EPK ima mogućnost da unaprijedi svoj posao, a prodajom i kupovinom putem EKI oglasnika i stranice ekioglasi.ba može da ga proširi i ojača.

Članovi EKI Poslovnog kluba (EPK) mogu biti svi klijenti EKI-ja koji imaju aktivan kredit.

Možete se učlaniti pri isplati kredita ili naknadno na terenu prilikom posjete EKI službenika.

Nakon što otplatite tekući kredit u EKI-ju imate priliku još 60 dana da ostanete član EKI Poslovnog kluba. Radi zadržavanja privilegija koje vam članstvo pruža, preporučujemo obnavljanje kredita u okviru 60 dana.

Korisničko ime (Pristupni kod) i lozinku ćete dobiti prilikom učlanjenja u EKI Poslovni klub.

Poziv na broj 080 051 052 je potpuno BESPLATAN. Ukoliko iz nekog razloga član EPK ne želi objaviti svoj oglas preko stranice ekioglasi.ba, to može učiniti pozivom na ovaj broj.

Najlakši i najbrži način da objavite svoj oglas je da to učinite samostalno na stranici ekioglasi.ba. Oglas takođe možete objaviti i pozivom na BESPLATNI info telefon 080 051 052. Objava oglasa u oba slučaja je potpuno BESPLATNA.

Vaš oglas je vidljiv velikom broju korisnika stranice ekioglasi.ba, kao i putem elektronskog i štampanog izdanja EKI Oglasa. Primjerak elektronskog oglasnika se može preuzeti na stranici ekioglasi.bamobilnim aplikacijama, putem Viber Bot-a i društvenih mreža, a štampani u EKI poslovnicama.

Na stranici ekioglasi.ba član EPK može imati neograničen broj aktivnih oglasa u jednom momentu (trajanje 12 mjeseci) i 3 aktivna oglasa u štampanom izdanju EKI Oglasa (trajanje 3 mjeseca ili 3 broja oglasnika), sa mogućnošću produžavanja na samoj stranici ili putem besplatne info linije 080 051 052.

Kao najsigurniji, a ujedno i najbrži način da dobijete EKI Oglase izdvajamo distribuciju elektronskog primjerka EKI Oglasa putem e-mail adrese. Štampano izdanje možete preuzeti u vama najbližoj EKI poslovnici.

Svoju e-mail adresu možete nam dostaviti prilikom posjete našoj poslovnici, službenicima EKI-ja koji vas posjete na adresi stanovanja ili pozivom na besplatni info telefon 080 051 052.

Članstvo u EKI Poslovnom klubu, sa svim privilegijama i mogućnostima koje ono pruža, je u potpunosti BESPLATNO.

Putem BESPLATNOG info telefona: 080 051 052 ili e-mail adrese podrska@ekioglasi.ba.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 08:00 do 16:00 h.

Copyright © 2024 Developed by Leftor