Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

05.07.2024

EKI donacija u JU Osnovna škola „Blagaj“, Blagaj

U okviru projekta „Socijalno odgovorne aktivnosti“ EKI donacija otišla je u JU OŠ „Blagaj“ u Blagaju, za nabavku informatičke opreme.

02.10.2023

EKI donacija u JU OŠ Pajić Polje, Gornji Vakuf – Uskoplje

U okviru projekta „Socijalno odgovorne aktivnosti“ EKI donacija otišla je u JU OŠ Pajić Polje u Gornjem Vakufu-Uskoplju, za nabavku računara.

22.09.2023

EKI donacija u JU Prva osnovna škola, Donji Vakuf

U okviru projekta „Socijalno odgovorne aktivnosti“ EKI donacija otišla je u JU Prva osnovna škola u Donjem Vakufu, za nabavku pametnog televizora.

09.09.2023

EKI donacija u JU Srednja građevinska škola, Mostar

U okviru projekta „Socijalno odgovorne aktivnosti“ EKI donacija otišla je u JU Srednju građevinsku školu iz Mostara, za nabavku sportske opreme.

30.08.2023

EKI donacija Udruženju „Izvor“, Srbac

U okviru projekta „Socijalno odgovorne aktivnosti“ EKI donacija otišla je u Udruženje „Izvor“ iz Srbca, za odlazak članova na rehabilitaciju.

Copyright © 2024 Developed by Leftor